OM ABSALON & CO

ABSALON & CO beskæftiger sig med udlejning, afståelse og udvikling af butikker og publikumsorienterede ejendomme. Allerede i 1988 valgte vi at blive en niche-virksomhed indenfor det dengang lille felt, butiksformidling, i stedet for blot at blive gode til det meste.

ABSALON & CO har siden 1990 deltaget i ca. 75% af al formidling og udvikling af København Citys butikker, og er i dag Københavns førende butiksmæglere og butiksudviklere.

ABSALON & CO skaber værditilvækst ved at kombinere virksomhedens viden og netværk indenfor detailhandel med virksomhedens viden og netværk indenfor fast ejendom.

ABSALON & CO har brudt med ejendomsbranchens traditionelle arbejdsmetode, hvor der entydigt fokuseres på udbydersiden - dvs. murstenene, ejendomsinvestorerne og den finansielle verden, og ABSALON & CO tager derfor et ligeså naturligt udgangspunkt i de enkelte detailhandleres ønsker og behov - dvs. efterspørgersiden.

Det skyldes en klar overbevisning om, at manglende indsigt heri medfører tilfældig prisfastsættelse baseret på ukvalificeret gætteri.

HVAD VIL VI MED KØBENHAVN?

Det lyder måske som en idealistisk tilgang, men med ABSALON & CO´s særdeles tilfredsstillende markedsandel er alt, hvad der er godt for København godt for ABSALON & CO.

ABSALON & CO arbejder derfor for at gøre København til en attraktiv by med et byliv, der kan tilbyde Københavnerne og de danske og udenlandske turister indkøbsoplevelser, som ikke findes koncentreret andre steder.

Det betyder i praksis, at Københavns byliv skal adskille sig fra butikscentrenes og omegnskommunernes ved også at have et stort udbud af internationale og lokale, cityprægede butikker, og at Københavns butiksliv skal adskille sig fra andre internationale storbyer ved også at have et stort udbud af skandinaviske og meget lokale specialbutikker.

Den for ABSALON & CO helt store udfordring har været, at Strøget tidligere stort set var den eneste rigtigt attraktive gade for en detailhandler. Afstanden mellem Danmarks kendteste handelsgade til næste niveau var meget stor.

Opgaven har derfor været – og er –at skabe byliv, alternative beliggenheder og byrum, der med de rette fysiske rammer kan opfylde de mange forskellige ønsker og behov, som detailhandlens mange – store som små - aktører har.